Swyddog Iechyd a Lles

16/09/2020

Teitl Swydd: Swyddog Iechyd a Lles

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (Cytundeb o 3 blynedd)

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, a sefydlwyd yng Ngogledd Cymru yn 2005, yn elusen effeithiol a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw.

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth gyda rhanbarthau eraill o fewn y DU.

Bydd deiliad y swydd yn cydweithio’n agos â phartneriaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd, Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai a Pharciau Cenedlaethol i wella iechyd a lles trigolion Cymru gan wella mynediad i’r awyr agored mewn ffordd gynaliadwy a chyfrifol.

Am ddisgrifiad swydd a manyleb person ymwelwch â

www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk

I ymgeisio, gyrrwch lythyr cais a’ch CV i Tracey Evans, Prif Weithredwr, neu drwy e-bost, tracey.evans@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Hydref 15fed 2020

Dyddiad Cyfweld: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar-lein (dyddiad ac amser i’w gadarnhau).