Cronfa 'Made by Sport'

15/04/2021

Mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae Made by Sport, mewn partneriaeth â chynllun Cash4Clubs, wedi lansio cronfa ymateb Covid newydd i alluogi clybiau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad ledled y DU i wella bywydau pobl ifanc ddifreintiedig sy’n cael eu heffeithio gan y pandemig.

Bydd y Gronfa #ClubsInCrisis yn darparu grantiau o hyd at £ 2,021 i glybiau chwaraeon lleol a sefydliadau trydydd sector sy’n defnyddio chwaraeon i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd, lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella sgiliau cyflogadwyedd, neu fynd i’r afael â materion iechyd meddwl.

Anogir cyllid cyfatebol.

Derbynnir ceisiadau drwy’r UK Community Foundations o’r 12fed o Ebrill 2021, yn unol ag ail agoriad chwaraeon ar lawr gwlad yn y DU.

Cliciwch yma am fanylion