Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cael y fraint o fod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

06/05/2021

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod wedi cwrdd â‘r holl ofynion i ddod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd, fel y cydnabyddir gan Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Rydym yn hapus iawn ein bod wedi gwneud cais llwyddiannus am y statws hwn, ac yn ymuno â grŵp o sefydliadau arbennig iawn ledled Cymru sydd â‘r un statws.

Dywedodd Bethan Davies o’r Bartneriaeth, a fu yn arwain ar y gwaith: “Rydym wedi bod yn gweithio yn galed iawn dros y blynyddoedd diwethaf i fod yn sefydliad llawer mwy cynhwysol. Mae’r cydnabyddiaeth yma yn dangos ymrwymiad ac awydd bob aelod o staff a’r Bwrdd i fod yn fwy cynhwysol”.

Ychwanegodd Tracey Evans, Prif Swyddog y Bartneriaeth: “Mae derbyn y statws yma yn wych i’r Bartneriaeth ac yn ganlyniad o blynyddoedd o waith caled gan Bethan a gweddill y tim. Mae bod yn sefydliad cynhwysol yn holl bwysig i’r holl waith rydym yn ei wneud, a mae’n braf derbyn cydnabyddiaeth am hynny”.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://autismwales.org/cy/addysg/ardystiad-ymwybodol-o-awtistiaeth/ymwybodol-o-anhwylderaur-sbectrwm-awtistaidd/