Cyfleoedd Ymddiriedolwr gyda y Bartneriaeth Awyr Agored

16/08/2021

Hoffai’r Bartneriaeth fynd ati i gryfhau eu bwrdd ymhellach fyth drwy benodi dau Aelod Bwrdd anweithredol sy’n meddu ar arbenigedd a sgiliau yn y meysydd canlynol: CYFREITHIOL, MASNACHOL A MARCHNATA.

Ydych chi’n dymuno cyfrannu tuag at waith a threfn llywodraethu elusen leol gan wella bywydau drwy weithgareddau awyr agored? Yn ogystal ag yn dymuno ein cynorthwyo i lywio ein nodau ac amcanion strategol ar gyfer y dyfodol? Os felly, hoffem glywed gennych chi.

Gwybodaeth llawn ar gael yma