Rhaglen Hyfforddi i Ferched

Rydym wedi ymuno â Canw Cymru i geisio annog a chefnogi mwy o ferched i fod yn hyfforddwyr. Rydym yn cynnal rhaglen hyfforddi a mentora 12 mis ar gyfer menywod sydd am ddod yn hyfforddwyr. Nid oes angen i chi fod â phrofiad padlo blaenorol hyd yn oed!

Rydym yn rhedeg prosiect peilot gyda’r nôd o gynyddu y nifer o hyfforddwyr perfformiad benywaidd sy’n ymwneud â slalom canŵ yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac angerddol (17+ oed) sy’n dymuno datblygu fel hyfforddwyr perfformiad a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o athletwyr slalom canŵ i gyrraedd y podiwm. Nid oes angen profiad padlo blaenorol er bydd rhywfaint o wybodaeth am hyfforddi chwaraeon yn ddymunol.

Mi fyddwch yn derbyn cymwysterau’r Corff Llywodraethol Cenedlaethol mewn hyfforddi padlo ar yr amod eich bod yn cyrraedd y safon ofynnol.

Mi fydd yr unigolion caiff ei ddewis yn gweithio o fewn amgylchedd padlo proffesiynol ochr yn ochr â thîm hyfforddi Slalom Canŵ Gogledd Cymru. Mae’r rhaglen yn rhoi llwybr clir i badlwyr ifanc Gogledd Cymru o padlwyr newydd drwodd i grŵp perfformio Cymru ac ymlaen i ddetholiad iau Prydain Fawr. Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddi a mentora personol i chi gyrraedd eich potensial llawn fel hyfforddwraig perfformiad.

Mae’r safleoedd hyfforddi yn cynnwys Y Wyddgrug (nos Fawrth), Llyn Padarn (nos Fercher) a Plas y Brenin (nos Iau). Disgwylir i chi drefnu cludiant eich hun i bob sesiwn.

Ni fydd amserlen ffurfiol ond yn hytrach rhaglen hyblyg er mwyn i’r unigolyn gallu llunio datblygiad ei hun fel hyfforddwraig.Rydym yn disgwyl i’r unigolyn ymrwymo i 10 awr y mis ond po fwyaf y byddwch chi’n ei roi i mewn, y mwyaf y byddwch chi’n ei gael allan.

Mae llefydd yn gyfyngedig i 4 person, felly rydym yn disgwyl y bydd ‘na lawer o gystadleuaeth am lefydd.

Os hoffech ymuno â‘r rhaglen, cwbwlhewch y ffurflen gais isod a’i dychwelyd i bethan.davies@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Mae ceisiadau yn cau am 5yp ar y 13eg o Fedi 2019.