Sesiynau Dringo Mehefin

Ydych chi am roi cynnig ar ddringo am y tro cyntaf neu’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau dringo?

Mae gennym 3 sesiwn blasu a 6 sesiwn datblygu mewn bowldro a dringo yn yr awyr agored.

Dewch i ddarganfod eich doniau a herio’ch hun, eich ffrindiau neu deulu ar rai o’r lleoliadau gora’ ar hyd arfordir gogledd Cymru.

Mae’r sesiynau blasu wedi’u hanelu at ddechreuwyr tra bod y sesiynau datblygu ar gyfer y rhai sy’n barod i symud ymlaen i ddringo, boed ar glogfeini neu drwy ddringo gyda rhaffau.

Cysylltwch â ni i gadarnhau’r lleoliadau a’r amseroedd cyn cofrestru.

DYDDIADAU:

3ydd, 4ydd, 5ed o Fehefin – Merched yn Unig (18+)

10fed, 11eg, 12fed o Fehefin – Merched yn unig (18+)

17eg, 18fed, 19eg o Fehefin – Sesiynau Cymysg (18+)

Mae’r sesiynau blasu AM DDIM (3ydd, 10fed a’r 17eg o Fehefin) – un sesiwn blasu i bob unigolyn

Mae’r holl sesiynau datblygu yn £5 y sesiwn (4ydd, 5ed, 11eg, 12fed, 18fed, 19eg o Fehefin)- Gall unigolion fynd ar fwy nag un sesiwn datblygu

Bydd angen i chi gofrestru cyn i chi fynd ar unrhyw sesiwn

E-bostiwch Owain am ragor o fanylion neu i gorfrestru. owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk