Gorwelion Newydd 2021

Dyma brofiad unwaith mewn oes gan Y Bartneriaeth Awyr Agored i ferched ifanc sy’n byw yng ngogledd Cymru ac sydd rhwng 18-25.

Ein bwriad ydi ysbrydoli merched ifanc i gymryd rhan ac i hyfforddi gweithgareddau awyr agored, ar y tir a’r môr.

Dros bedwar mis mi fyddwch yn cymryd rhan mewn cyfres anhygoel o hyfforddiant awyr agored a chael y profiad, ynghyd â 10 o gyfranogwyr eraill a 4 aelod cymwysedig o’r criw, i hwylio’r “Alba Explorer”, rhwng Yr Alban, Iwerddon, Cymru a Lloegr, ar draws 5 o wahanol borthladdoedd. Mi gewch chi’r cyfle i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau megis dringo, cerdded mynyddoedd, padl-fyrddio ac ati.

Mae’r fordaith hwylio i’w gweld ar y map isod.

Rhoi cais i fewn ar gyfer y rhaglen Gorwelion Newydd 2021