Llwybrau i Waith

Mae’r rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i hanelu at bobl ar hyd Gogledd Cymru sydd un ai’n profi gweithgareddau awyr agored am y tro cyntaf neu sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol a/neu broffesiynol, gan arwain at ffordd o fyw mwy actif, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Rydym yn cynnig cyngor a gwybodaeth ar Wobrau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, rhaglenni hyfforddai, cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth yng Ngogledd Cymru a Phrydain.

Os ydych chi’n ddi-waith neu yn economaidd anweithgar mae’n bosib gallwn eich cefnogi.

    Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng ngogledd Cymru.

    Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer o bobl sy’n ymgeisio am swyddi hyfforddeion o fewn canolfannau a busnesau awyr agored yn yr ardal.

    Bydd y cynllun yn cynnwys un diwrnod llawn y mis ac un sesiwn gyda’r nos y mis gyda’r bwriad o helpu unigolion wrth iddynt ymgeisio am swyddi, e.e. drwy ymweld â chanolfannau awyr agored a chynnig sesiynau ymarferol fel arfordiro.

    Diolch yn fawr iawn i Cronfa Iwan Huws ac Esme Kirby Snowdonia Foundation am ariannu’r prosiect yma.

Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais, cysylltwch â Simon Jones ar 01690 720167 neu simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.