Llwybrau i Waith

Ysgogi ac ymgysylltu gyda phobl trwy weithgareddau awyr agored.

Mae’r rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i hanelu at bobl ddi-waith Gogledd Orllewin Cymru sydd un ai’n profi gweithgareddau awyr agored am y tro cyntaf neu sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol a/neu broffesiynol, gan arwain at ffordd o fyw mwy actif.

Ar hyn o bryd mae’n cynnwys:

  • Rhaglen Cerdded dros gyfnod o 8 wythnos (arfordiroedd, bryniau a mynyddoedd o fewn Eryri).
  • Cyfle i ennill cymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (e.e. Gwobr Arweinydd Mynydd) a gwobrau personol.
  • Bydd offer a chludiant yn cael ei gynnwys fel rhan o’r rhaglen.
  • Llwybrau ymadawol i addysg bellach, addysg uwch, cyfleoedd gwirfoddoli, cyfleoedd i gyflogaeth a chynlluniau hyfforddeion.
  • Ar hyn o bryd ar gael i unigolion dros 25 mlwydd oed ac yn byw yng Ngwynedd, Conwy neu Ynys Môn (hyd at Ragfyr 2019).

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol i weld sut y gallem eich cefnogi chi.

owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

01690 720166 / 07889 117142