Antur y Ferch Hon

Lawnsiodd y Bartneriaeth Awyr Agored y rhaglen Antur y Ferch Hon yn 2015 yn ceisio ysbrydoli mwy o ferched o Ogledd Orllewin Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am resymau iechyd, cymdeithasol ac economaidd. We have now expanded this project to cover the whole of Wales.

Mi fyddem yn ysbrydoli merched i fod yn actif drwy sesiynau gweithgareddau cyfeillgar a chymdeithasol, gan gynnwys dringo, cerdded, caiacio, canŵio,beicio mynydd, sgïo, syrffio, nofio mewn dŵr agored a rhedeg mewn coedwigoedd ac ar fynyddoedd.

Mi fydd y sesiynau yma yn llawn hwyl, yn ddiogel, yn bleserus ac yn addas ar eich cyfer, ac mi fyddent yn cael eu harwain gan hyfforddwyr ac arweinwyr profiadol.

Cafodd y prosiect yma ei ddatblygu yn dilyn ymgynghoriad gan Brifysgol Bangor a Just Solutions. Darganfuwyd o’r ymchwil bod diffyg cyfleodd gweithgareddau awyr agored gan gynnwys sesiynau blasu ar lefel sylfaenol, sesiynau i’r teulu, sesiynau datblygu, sesiynau hyfforddi yn benodol i ferched a rhaglenni llwybrau carlam. I gynyddu’r nifer o ferched sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau, mae angen gwella cysylltiadau gyda chlybiau lleol, creu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli, sefydlu llwybrau i mewn i addysg bellach a hyfforddiant yn ogystal â chyflogaeth wedi’i chynnal.

Cymrwch ran yn yr hwyl wrth godi’ch hyder, gwella’ch ffitrwydd a chreu ffrindiau newydd. Bydd gweithgareddau a chyfleoedd yn cael eu hysbysebu trwy ein grŵp facebook, ymunwch isod.

Grŵp Facebook

Ariennir rhaglen Antur y Ferch Hon gan Magnox ac NDA.