Mae’r rhaglen Iechyd a Lles yn defnyddio strwythurau sy’n bodoli eisoes i ddod â chydweithrediad o bartneriaid o’r sectorau awyr agored ac iechyd at ei gilydd i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol, gwella iechyd meddwl a chorfforol ac mae’n darparu cysylltiadau â chlybiau a grwpiau cymunedol lleol sy’n galluogi pobl i fyw bywydau annibynnol egnïol yn hirdymor.

Cronfa Iechyd a Lles

Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn rhedeg yng Ngogledd Orllewin Cymru, ar y cyd â’r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae’r prosiect yn recriwtio cyfranogwyr â afiechyd meddwl; yn darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr; sefydlu grwpiau/clybiau cymunedol ac mae’n rhoi hyder a sgiliau i gael mynediad i’r awyr agored.

Eich Grymuso!

Mae’r prosiect yn cynnwys cyfres o raglenni cerdded a dringo sydd yn rhoi mynediad i leoliadau lleol ac ymhellach ym Mharc Cenedlaethol Eryri a’r cyffiniau. Y bwriad yw grymuso cyfranogwyr i allu cael mynediad i’w hadnoddau naturiol yn annibynnol o’r prosiect. Maen’t yn grŵpiau cyfeillgar ac mae pob tro amser am gacen!