Ymunwch â menter y Bartneriaeth Awyr Agored i gael mwy o bobl anabl o bob oed o bob rhan o Gymru, i fod yn egnïol yn yr awyr agored.

Ynglŷn â’r Cynllun

Rydym yn herio pobl anabl, eu teulu a’u ffrindiau i roi cynnig ar weithgaredd antur awyr agored. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys hwylio, canŵio, caiacio, padlfyrddio (SUP), dringo, cerdded bryniau, beicio, rhwyfo a llawer mwy.

Nod y fenter yw cynyddu cyfranogiad pobl anabl ym mhob un o’n ardaloedd. Yn 2014, dyfynnodd Chwaraeon Anabledd Cymru fod 24% o boblogaeth Cymru yn anabl, a dim ond 3.4% ohonynt sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden yng Ngogledd Cymru.

Ym mis Mawrth 2021, y Bartneriaeth Awyr Agored oedd y mudiad trydydd sector cyntaf i ennill Achrediad Arian Insport Chwaraeon Anabledd Cymru.

Clybiau Cynhwysol

Mae’r rhaglen Clwb Insport yn rhan o’r prosiect insport ehangach a ddarperir gan Chwaraeon Anabledd Cymru, sy’n ceisio cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n darparu’n gynhwysol i bobl anabl.

Bwriad Clwb Insport felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel ei fod yn cynnwys pobl anabl â strwythurau clybiau sy’n darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, galluogi rhannau mwy o’r gymuned i gymryd rhan mewn rôl lywodraethu wirfoddol, a pharhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth neu i weld a yw eich clwb yn gymwys, ewch i wefan Chwaraeon Anabledd Cymru  https://www.disabilitysportwales.com/en-gb/join-in/clubs

“I would like to thank The Outdoor Partnership for coming into Ysgol y Gogarth and bringing in the e-bikes and wheelchair carrier bike. From that moment I was hooked on them to the point we as a family have all got them. Lexie has a wheelchair carrier with electric assist so she can come out on family bike rides enjoying the fresh air and the beautiful scenery around North Wales. There is no stopping us as a family now!”
Debbie, Nick & Lexie Brennan
Rhaglen Antur i Bawb
Addysg Gynhwysol i Hyfforddwyr

Ein nod yw cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored presennol yn y gymuned drwy drefnu a sybsideiddio hyfforddiant sy’n benodol i anabledd. Gall clybiau sydd â diddordeb mewn bod yn fwy cynhwysol ddatblygu’r clwb drwy weithio drwy’r achrediad insport gan Chwaraeon Anabledd Cymru (http://disabilitysportwales.com/resources/). Gall hyfforddiant gynnwys;

  • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd
  • BCU Paddle-ability
  • Dringo i Bawb
  • Hwylio i Bawb
  • Hyfforddi Beicwyr ag Anabledd (Lefel 2)
Antur i Bawb
“We as a family have really enjoyed the Sailability sessions. We've met some amazing people and it's enabled our daughter to participate in a sport she would never have been able too if it wasn't for the time and effort of the organisers and volunteers. Thank you to everybody involved!”
The Reddish Family
SEAS Sailability - A collaborative project with RYA Cymru Wales & Conway Centres as part of the Inclusive Adventure Programme