Ymunwch â ni

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwmni partneriaeth cymunedol elusennol sy’n newid bywydau drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Mae’r Bartneriaeth yn annog pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith sydd yn y pendraw yn gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.

Hoffech chi leisio’ch barn ynghylch polisïau ac ymarfer gorau yn ymwneud â’r awyr agored yn ogystal â hyrwyddo cyfloedd awyr agored yn y rhanbarth? Gallwch ymuno gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored fel Grŵp Corfforedig, Grŵp Gwirfoddol neu aelod Unigol.

Manylion y pecynnau aelodaeth ar gael isod:

  Mae croeso i holl glybiau a grwpiau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi. Mae tair math o aelodaeth ar gyfer grwpiau, Aur, Arian ac Efydd.
  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

  Mae modd i unigolion, sy’n rhannu gweledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sy’n awyddus i gynnig cyfraniad perthnasol a gwerth at waith yr elusen, fanteisio ar aelodaeth unigol. Bydd gan Aelodau Unigol un bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol.

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Aelodaeth Unigol cliciwch yma

  Mae hawl gan fudiadau o fewn yr ardal fantais, sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth ag amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored a dangos cyfraniad materol, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Aelodaeth i Randdeiliaid cliciwch yma