Clybiau a Grwpiau

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn bartneriaeth gymunedol a chwmni elusennol sy’n newid bywydau pobl drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Eu diben ydy ceisio ysgogi trigolion lleol i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan ynddyn nhw, cwblhau addysg awyr agored, gwirfoddoli yn y maes neu ddod o hyd i swydd yn y maes. Bydd hyn yn ei dro yn gwella’u hiechyd a’u lles cymdeithasol ac economaidd.

Os hoffech chi leisio’ch barn ynghylch polisiau ac ymarfer gorau ac yn dymuno hyrwyddo cyfleoedd awyr agored yn y rhanbarth, mae modd ichi ymuno gyda’r Bartneriaeth fel Aelod Corfforaethol, Grŵp Gwirfoddol neu Aelod Unigol.

 • Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.
 • Cyfle i fanteisio ar hyd at bum diwrnod a hanner o fentora er mwyn paratoi at Wobrau’r Corff Llywodraethol Cenedlaethol, am £20 y diwrnod. Mae mentoriaid yn gweithio’n ddyfal gyda chlybiau er mwyn adnabod a gwella strwythurau hyfforddi’r clybiau.
 • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.
 • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus am ddim (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian).
 • Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.
 • Cyfle i ennill ein Gwobr Clwb Cymunedol.

 • Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.
 • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.
 • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol o £10.
 • Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.
 • Hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.
 • Gwahoddiad am ddim i’n Gŵyl Awyr Agored Flynyddol.

 • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.
 • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol o £10.
 • Hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.
 • Gwahoddiad am ddim i’n Gŵyl Awyr Agored Flynyddol.


I ymaelodi, cwblhewch y Ffurflen Ymaelodi