Clybiau a Grwpiau

Mae aelodaeth clwb llawn yn cael ei gynnig AM DDIM hyd nes diwedd mis Mawrth 2022 (cost arferol yn £150)

• Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.

• Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.

• Hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.

• Mynediad i gyrsiau rhithiol ar bynciau fel Diogelu a Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar bris gostyngedig.

• Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol.

• Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.

• Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.