Aelodaeth Unigol

Ymunwch heddiw am ddim ond £ 10

Pam ddylech chi ymuno fel aelod unigol?

Mae ein blwyddyn aelodaeth yn rhedeg o Ebrill i Fawrth

Ymunwch â chymuned o unigolion o’r un anian sy’n ymroddedig i wella’r awyr agored.

Ar gael i unigolion sy’n rhannu gweledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac a hoffai gyfrannu at waith yr elusen.

  • Sicrhewch fod eich llais wedi clywed
  • Cael pleidlais yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
  • Gadewch i’ch profiad fod o fudd i’r gymuned gyfan
  • Sefwch etholiad i’r Bwrdd Elusennau.

I lenwi ffurflen aelodaeth cliciwch yma