Rhanddeiliaid

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i weithio gyda rhanddeiliaid i ymestyn mynediad i weithgareddau awyr agored ar bob lefel. Gwahoddir sefydliadau i wneud cais a lleisio’u barn drwy gwblhau’r ffurflen gais gan ddangos sut y gallant gyfrannu at waith Y Bartneriaeth Awyr Agored.