Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Ngogledd Iwerddon gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Caoimhe Connor - Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored

Caoimhe Connor yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Ngogledd Iwerddon. Mae wedi’i lleoli yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Tollymore ac mae’n gweithio ar draws Newry, Mourne a County Down, Armagh City, Bainbridge, Craigavon/Ards a Gogledd Down.

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Caoimhe ar 07516 501295 neu caoimhe.connor@outdoorpartnership.co.uk.