Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2010

Rhag 2010

Eirafyrddio neu Syrffio

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2010

Llwyddiant dwbl i swyddogion y Bartneriaeth

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2010

Y Porth Ymgysylltu 15/12/10

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2010

25 o gyfleoedd gwaith llwyrdaledig yn y sector awyr agored

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2010

Tach 2010

Gwyrdd a ffit

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2010

Y Geidiaid yn ennill cymhwyster NICAS drwy gymorth y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2010

Cwrdd a’r Cadeirydd, Paul Frost - Cadeirydd, Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2010

Diweddaraf ar y Brosiect Porth Ymgysylltu

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2010

Cadair ar ben Cadair Idris

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2010

Yr Ychwanegiad Diweddaraf i’r Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2010

Hyd 2010

Prosiect Y Porth Ymgysylltu – 12 diwrnod o brofiad awyr agored

Ysgrifennwyd ar Hydref 14, 2010

Med 2010

Roedd Yr Wyl Awyr Agored yn Llwyddiant Ysgubol!

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2010

Arian SPLASH ar gyfer hyfforddiant chwaraeon dŵr

Ysgrifennwyd ar Medi 2, 2010

Aws 2010

Siaradwraig Wadd ein Gŵyl Awyr Agored ydi’r Anturiaethwraig Gymraeg enwog

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

Cymhwyster Newydd Arweinydd Wâl Ddringo

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

NEWYDD - Lansiad y Wobr Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

Gŵyl Awyr Agored ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

Gor 2010

Cyrsiau tymor Hydref ym meysydd Dringo a Champau Padlo

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2010

​Oes awydd arnoch chi roi cynnig ar rywbeth newydd? Dros y ddwy flynedd nesaf bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn recriwtio 60 o bobl ar gyfer cynllun y Porth Ymgysylltu.…

Gŵyl i’n Clybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2010

​Er mwyn diolch i wirfoddolwyr ein clybiau bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn trefnu gŵyl arbennig ar eu cyfer ar Fedi’r 11eg 2010. Byddwn ni hefyd yn lansio’r cynllun newydd…

Meh 2010

Cwmni MAGNOX NORTH ydi noddwyr gwobr newydd ClubMark

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Mae cwmni MAGNOX North wedi cyhoeddi eu bod am gyfrannu £5,000 tuag at y Cymhwyster Achredu a Chydnabod Clybiau y mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn ei ddatblygu ar hyn o…

Rhagor o arian cyfalaf ar gyfer 2010 gan Grant SBLASH Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Pwt arall o newyddion da ynglŷn â materion ariannu yw’r ffaith i’r Bartneriaeth Awyr Agored dderbyn grant SBLASH am y drydedd flwyddyn yn olynol. Yn ystod 2010/2011 bydd y Bartneriaeth…

Rhagor o nawdd Arian i Bawb wedi ei sicrhau ar gyfer hyfforddi yn 2010

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Pleser o’r mwyaf yw dweud bod y Bartneriaeth Awyr Agored wedi sicrhau grant o £5000 gan gynllun Arian i Bawb y Gronfa Loteri Fawr. Bydd yr arian yn mynd tuag…

Ebr 2010

£22.5k o gyllid ar gyfer 2010/11 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2010

​Yn ddiweddar mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau grant i’n galluogi i gyflwyno ein Rhaglen Addysgu Hyfforddwyr rhanbarthol ar gyfer 2010-11. Rydym wedi derbyn £12,500 oddi…

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008