Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2012

Rhag 2012

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn disgleirio yn y Gwobrau Chwaraeon Cenedlaethol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 11, 2012

Sporting Partner Award 2012 ​Y mis diwethaf, daeth nifer o sefydliadau ac unigolion o’r byd chwaraeon at ei gilydd i ddigwyddiad Gwobrau Hyfforddwr y Flwyddyn 2012 Chwaraeon Cymru. Wedi’i gynnal…

Tach 2012

Gwobr Gwirfoddoli - Dylan Parry

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2012

​Cafodd Dylan Parry o Glwb Antur Dyffryn Peris ei wobrwyo gyda’r Wobr Gwirfoddoli ar ôl cael ei enwebu gan aelodau’r clwb. Mae aelodau’r clwb wedi cydnabod ei waith caled â'i…

Regata Ceufadu Y Bala

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2012

​Fel rhan o Cyngor ymrwymiad parhaus Cyngor Gwynedd i Chwaraeon Padlo, bydd Canolfan Hamdden Bala yn cynnal Regata Ceufadu i blant ym mis Rhagfyr. Ar y cyd a'r bartneriaeth Awyr Agored mae…

Hyd 2012

Ail-lansio Crwydro Cymru arLein

Ysgrifennwyd ar Hydref 26, 2012

​Mae Crwydro Cymru arLein yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, dringo, beicio mynydd, padlo a hwylio.  Ymhellach, maen cynnwys lleoedd y gellir…

Llwyddiant i’r Ŵyl yn ei thrydedd flwyddyn

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Mis Medi eleni, fe fu i’r Bartneriaeth Awyr Agored gynnal Gŵyl Awyr Agored ym Mhlas y Brenin, y Ganolfan Fynydda GenedlaetholDaeth 150 o bobl leol i’r ŵyl a chymryd rhan…

Cyfarfod enillwyr Gwobr Gwirfoddolwyr 2012

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Yn ystod yr Ŵyl Awyr Agored, cynhaliwyd cyflwyniad i wobrwyo unigolion am eu hymroddiad i wirfoddoli. Mae’r wobr yn cydnabod ymdrechion gwirfoddolwyr lleol sydd wedi gwneud cyfraniad helaeth i’w clybiau.Cyflwynwyd…

Enillwyr Gwobr Gwirfoddolwyr - David Cutts a Kathy Webb

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Llongyfarchiadau mawr i David Cutts a Kathy Webb am dderbyn eu gwobr am eu brwdfrydedd cyson i Glwb 1st Conwy Scouts. Mae’r brwdfrydedd a ddengys i’r clwb yn amlwg wrth…

Enillydd Gwobr Gwirfoddolwyr - Rommee Heal

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Mae gan Rommee Heal brofiad gwych mewn gwirfoddoli, a fyddai’n anodd iawn cael hyd i rywun i’w gymharu â. Dyma olwg byr o’i wirfoddoli.Pan ddechreuodd Clwb Padlo Blaenau, bu Rommee…

Enillydd Gwobr Gwirfoddolwyr - Jamie Holding

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Sefydlodd Jamie Holding Glwb Antur Môn yn 2006 gyda grŵp bychan o bobl ifanc o ardal Llanfairpwll. Nid oedd ‘run ohonynt wedi dringo o’r blaen, ond gyda chyngor brwdfrydig ac…

‘Hand-Bikes at Dawn’

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​I Fyny Cadair Idris ar Feiciau Llaw, Sadwrn 20fed Ebrill 2013 10 awr, 16km, 878m o uchder Ar Ebrill 20fed 2013, bydd grŵp bychan o reidwyr anabl yn ymgeisio i ddringo Cadair…

Gweithdai Ymarfer Rhwng Cenedlaethau – I glybiau a busnesau awyr agored sy’n delio ag amrediad eang

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Mae’r prosiect Twristiaeth Awyr Agored, mewn cysylltiad â Chymunedau Cyfeillgar i Oes a’r CGGC yn trefnu cyfres o sesiynau ymwybyddiaeth yn i ddatblygu ymarferion rhwng cenedlaethau. Bydd y sesiynau yma’n…

Clwb Awyr Agored Ysgol David Hughes

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2012

​Mae Clwb Gweithgareddau Awyr Agored 5x60 David Hughes yn glwb cymunedol syn cynnig gweithgareddau megis beicio mynydd, caiacio, sgïo, eirafyrddio, syrffio, sesiynau bowldro a dringo, drwy gydol y flwyddyn.Bu’r clwb…

Y Bartneriaeth Awyr Agored wedi’i enwebu am Wobr Chwaraeon Cymru

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2012

​Mae ymroddiad cyson y Bartneriaeth Awyr Agored i ddarparu cyfleoedd i drigolion Gogledd Cymru i gyflawni eu potensial mewn gweithgareddau awyr agored, wedi cael ei wobrwyo.  Mae’r Bartneriaeth yn un…

Med 2012

Golwg Newydd i wefan y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2012

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yng nghanol ail addasu eu gwefan. Bydd yn cael ei lansio yn hwyrach yn y mis, gyda golwg mwy ffres a chyfoes. Bydd y wefan yn…

Gwobr Gwirfoddolwr NEWYDD i’w lansio yng Ngŵyl Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2012

​Dim ond gyda’r amser y mae’r gwirfoddolwyr yn eu rhoi y mae clybiau awyr agored Gogledd Orllewin Cymru yn bodoli a llwyddo. Eleni, bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn lansio…

Arweinwyr Sgowt Lleol yn goleuo’r fflam paralympaidd

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2012

​Cafodd Kathy a David, dau o arweinwyr ‘1st Conwy Scouts’ y cynnig i fod yn ddau arweinydd mynydd i arwain grŵp o Sgowtiaid Dinarth i fyny’r Wyddfa, gan eu bod…

Oes gan eich clwb ddiddordeb mewn rhedeg Gwobr Dug Caeredin?

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2012

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored a’r Wobr Dug Caeredin yn gweithio’n agos iawn a’i gilydd i recriwtio mwy o wirfoddolwyr i ddosbarthu’r wobr yng Ngogledd Cymru. Mae Gwobr Dug Caeredin yn…

Mountain Bike Guide: North Wales

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2012

​Ysgrifennwyd gan Pete Bursnall - Wedi’i Lansio gan Matt Strickland Mae’r llyfr hwn yn cynnwys 27 o’r llwybrau beicio mynydd gorau yng ngogledd Cymru, gyda’r amcan o’ch cael allan ar…

From Nowhere To The Middle of Nowhere’ (Paragleidio ar draws Gorllewin Nepal’

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2012

​Yng nghanol yr Ŵyl Awyr Agored yr wythnos nesaf bydd Al Hughes, Tywysydd Mynydd Prydeinig a Rhyngwladol a pharagleidiwr lleol yn dangos un o’i ffilmiau enwog ‘From Nowhere To The…

Teithiau Cerdded Hydref 2012

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2012

​Gweler y ddolen gyswllt isod ar gyfer rhaglen Teithiau Cerdded Hydref 2012 gan Wasanaeth Cefn Gwlad Conwy a sawl Arweinydd Taith Gerdded Gwirfoddol, fel rhan o’r Prosiect Cerdded Cymunedol http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/516/Autumn_Walks_2012.pdf…

Swyddi Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Ysgrifennwyd ar Medi 3, 2012

​Rhaglen dair blynedd sy’n werth £1.1 miliwn yw Allan â Ni! a chaiff ei rheoli gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) a’i hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, CCGC, Comisiwn…

Aws 2012

Swyddog Llwybrau i Waith Newydd

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2012

Roedd Owain Williams yn llwyddiannus yn weddaidd y Swyddog Llwybrau i Waith newydd i’r Bartneriaeth Awyr Agored. Rôl y Swyddog Llwybrau i Waith yw gweithio gyda dros 180 o unigolion…

Cyfle Swyddi i dros 100 yn sector Gweithgarwch Awyr Agored y Gogledd

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2012

Bydd dros 100 o bobl yn barod am yrfa yn y sector gweithgareddau awyr agored ffyniannus yng Ngogledd Cymru a bydd bron mil o gyfleoedd gwirfoddoli ychwanegolyn cael eu creu…

CYDLYNYDD GWIRFODDOLWYR NEWYDD

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2012

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi penodi Marian Lloyd Roberts fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr gyda chefnogaeth grant y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Bydd y Bartneriaeth yn chwilio i recriwtio a chefnogi 200…

Clwb Achub Bywyd Rhosneigr yn derbyn arweinwyr newydd

Ysgrifennwyd ar Awst 10, 2012

​Text i'w ddilyn

Cyrsiau Ieuenctid ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Awst 10, 2012

​Mwynhaodd grŵp o bobl ifanc (14 I 24 oed) o adraws Gogledd Orllewin Cymru wythnos o weithgareddau yng Ngorffennaf eleni, ym Mhlas y Brenin Drost y ddau flywddyn diwethaf mae’r…

Gweithdai rhagargeiniol i hyfforddwyr uchelgeisiol

Ysgrifennwyd ar Awst 10, 2012

Canolfan Hamdden Llandudno   Dringo  28/08/2012   12p.m. - 3p.m. Canolfan Hamdden Llanrwst   Dringo a caiacio  29/08/2012  12 - 2 3 - 5 Canolfan Hamdden Pwllheli   Dringo  30/08/2012…

Gor 2012

Addroddiad Blynyddol y Cadeirydd

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 10, 2012

Adroddiad y Cadeirydd ar gyfer Cyfarfod Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored ar Fehefin yr 21ain 2012 Eto eleni rydym ni wedi cael blwyddyn brysur llawn llwyddiannau. Yn sgîl penderfyniad y…

Caban Chwaraeon Dwr Bae Trearddur

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 6, 2012

Mae Caban Chwaraeon Dwr newydd Bae Trearddur wedi cael ei sefydlu i annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon dwr. Mae cyfleusterau ar y safle yn cynnwys ystafell ddosbarth /ystafell…

Meh 2012

RHAGLEN LLWYBRAU I WAITH YN YR AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Mehefin 26, 2012

3 swydd llawn amser (tymor penodol tan ddiwedd mis Gorffennaf 2015) Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn dymuno recriwtio  Cydlynydd Addysg Hyfforddiant a Gwirfoddolwr, Swyddog Llwybrau I Waith a Swyddog Cefnogaeth…

Llyfryn Clybiau Awyr Agored 2012/2013

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2012

Mae ein llawlyfr bellach ar fin cael ei argraffu. Yn y llawlyfr, bydd rhestr o glybiau lleol yr ardal, gan gynnwys gwybodaeth am weithgareddau fel Caiacio Dringo Beicio Mynydd Cerdded…

Rhaglen Gweithgareddau Twristiaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2012

​Mae’r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored yn cynnig wythnos lawn gweithgareddau i roi cyfle i chi roi cynnig ar rywbeth gwahanol! A ydych yn hŷn na 18 oed? Yn byw yn…

Gwyl Awyr Agored - Diweddariad mis Mehefin

Ysgrifennwyd ar Mehefin 12, 2012

Yn dod yn fuan….. rhestr ddiweddaraf o weithgareddau’r ŵyl. Os ydych chi’n aelod o glwb sy’n rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored, cadwch lygaid allan am ffurflenni cadw lle a fydd…

Wythnos Gerdded Conwy 2012

Ysgrifennwyd ar Mehefin 12, 2012

Mi fydd y Wythnos Gerdded Conwy yn rhedeg o Gorffennaf 1af hyd at Gorffennaf 8fed Mae rhaglen llawn ar gael ar

CCB y Bartneriaeth Awyr Agored - Gwahoddiad Agored

Ysgrifennwyd ar Mehefin 1, 2012

​Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) y Bartneriaeth Awyr Agored eleni yn gwahodd aelodau clybiau i fynychu’r cyfarfod am y wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiad a chynydd y Bartneriaeth Yn ystod y…

Yn dod yn fuan…cyfleoedd Prentisiaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mehefin 1, 2012

​Fel rhan o’r prosiect Twristiaeth Awyr Agored, mae gwaith wedi dechrau ar gynllun Prentisiaeth Awyr Agored Cymreig-Gwyddelig. Rydym yn cydweithio gyda chyflogwyr, colegau, skills active a chyrff eraill i ddatblygu…

Mai 2012

Sported - Cyfle i Grwpiau Lleol

Ysgrifennwyd ar Mai 14, 2012

​Mae Sported, un o brif elusennau datblygu chwaraeon Prydain, wedi datgan fod modd i’r sefydliadau hynny o Gymru a gawsant eu derbyn yn aelodau ym mis Mawrth 2012 fanteisio ar…

Gwahoddiad i Dendro

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2012

​Rydym ni’n chwilio am bobl brofiadol i ddatblygu a gweithredu rhaglen addysg ôl 16 ar gyfer cynllun Prentisiaeth Hyfforddwyr Awyr Agored Cymreig-Gwyddelig sy’n rhan o’r prosiect Twristiaeth Awyr Agored.  Mae’r…

Clwb Canwio Amlwch yn derbyn gwobr Clwb Cymunedol adnabyddus

Ysgrifennwyd ar Mai 9, 2012

​Mae’r clwb yma wedi parhau i dyfu mewn niferoedd a phrofiad dros y flwyddyn ddiwethaf. Bu sesiynau pwll yr Hydref/Gaeaf yn llawn o badlwyr newydd yn dysgu strôcs cymhleth fel…

Ebr 2012

Lawsiad Twristiaeth Awyr Agored ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Ebrill 12, 2012

​b>Hwb i dwristiaeth awyr agored Unodd busnesau a sefydliadau'r wythnos ddiwethaf i lansio prosiect twristiaeth newydd cyffrous. Bwriad y Prosiect Awyr Agored yw ysgogi'r economi leol drwy weithio gyda chymunedau…

Parthneriaeth yn derbyn noddiant lleol

Ysgrifennwyd ar Ebrill 12, 2012

​The Outdoor Partnership has recently been given a financial boost thanks to the Magnox Socio-Economic scheme.  Supported by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA), the Outdoor Partnership will use the funding…

Regatta Pwll Nofio Blaenau

Ysgrifennwyd ar Ebrill 12, 2012

​Ar ddydd Sul, 1af o Ebrill 2012, cynhaliwyd y Regata caiacio cyntaf ym mhwll nofio Blaenau Ffestiniog. Penderfynodd Paul Williams, rheolwr y pwll, i drefnu’r Regata ar gyfer yr wyth…

Cynllun Carlam 6 Wythnos y Porth Ymgysylltu

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2012

​Cynigodd y Bartneriaeth Awyr Agored gynllun carlam preswyl i 18 o bobl mewn mynydda (cerdded mynydd, dringo) ym Mhlas y Brenin, y Ganolfan Fynydd Genedlaethol, a chwaraeon ddŵr (ceufadu, canŵio…

Maw 2012

Regata Caiacio Cyntaf Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2012

​Ym mis Ionawr cafwyd cystadleuaeth arbennig yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn ym Mhorthmadog lle daeth dros ugain plentyn o ganolfannau hamdden o bob cwr o Wynedd ynghyd i gystadlu yn regata…

Sonia Wilkinson

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2012

​Mae Sonia Wilkinson o Lanllyfni, Gwynedd yn 30 mlwydd. Mae hi’n gyn-ddisgybl o Ysgol Dyffryn Nantlle ac yn fam sengl. Mi fu Sonia yn ddi-waith am beth amser.Sonia ydi un…

Lizzie Short: Stori dringwr lleol

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2012

​Yn ystod haf 2011 cafodd Lizzie Short o Ynys Môn gyfle i fynychu cwrs ‘Rock Improvers’ ym Mhlas y Brenin. Cwrs gwella sgiliau dringo ydi hwn ar gyfer bobl ifanc…

‘App’ Newydd ar gyfer diolgelwch mynydda

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2012

​Mae y stori llawn ar gael ar wefan y BBC isod. Ymddiheurwn mai dimond yn saesneg maer erthygl yma ar gaelBBC NEWS WALES

Chw 2012

Proffil Clwb: Clwb Padlo Blaenau

Ysgrifennwyd ar Chwefror 8, 2012

​Dros y blynyddoedd diwethaf mae gwaith Clwb Padlo’r Blaenau wedi bod o safon ragorol. Mae’r clwb yn gweithredu gyda chymorth gwirfoddolwyr a’r Bartneriaeth Awyr Agored, ond wrth drafod y llwyddiant…

Ion 2012

SWYDD WAG: SWYDDOG APRENTISIAID GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Ionawr 27, 2012

​Cyflog presennol y swydd hon yw £25,000.00 Mae cyfle cyffrous i ddatblygu a gweithredu Prentisiaeth Fodern i Hyfforddwyr Awyr Agored achrededig trawsffiniol fel rhan o brosiect INTERREG 3 blynedd dan…

Canllawiau i Ddringwyr newydd

Ysgrifennwyd ar Ionawr 25, 2012

​Dyma lyfr newydd ar gyfer dringwyr ifanc sy’n dysgu’r cynllun Cyflawniadau Cenedlaethol mewn Dringo Dan Do (NICAS). Mae’n cynnwys darluniau cartŵn yn egluro’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer…

Achub Bywyd Beistonna Rhosneigr

Ysgrifennwyd ar Ionawr 25, 2012

​Bu’r Bartneriaeth Awyr Agored yn ddiweddar yn cynorthwyo’r gymuned leol yn Rhosneigr i ddatblygu gweithgareddau achub bywyd beistonna. Gweithgaredd amlochrog yw achub bywyd beistonna sy’n cynnwys agweddau allweddol ar wasanaethau achubwyr…

Gwasanaeth Twitter i Gerddwyr Eryri

Ysgrifennwyd ar Ionawr 14, 2012

​Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi lansio gwasanaeth Twitter i geisio cadw cerddwyr yn ddiogel. Mae’r Parc yn defnyddio’r rhwydwaith cymdeithasol i roi cyngor ar fynydda ac i roi’r rhagolygon tywydd…

Symposiwm blynyddol Caiacio Môr Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Ionawr 14, 2012

​Am bron i dri degawd cynhaliwyd Symposiwm blynyddol Caiacio Môr Ynys Môn yn ystod penwythnos cyntaf gŵyl y banc ym mis Mai a byddwn yn ôl eto yn 2012. Bydd…

Arian i weithgareddau Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Ionawr 11, 2012

​Mae chwe phartner yng Ngogledd Cymru ac Iwerddon wedi derbyn £1.8 miliwn i ddatblygu prosiect Awyr Agored fydd yn eu cynorthwyo i wneud y gorau o botensial eu hardaloedd fel…

Prosiect newydd MYNED yn cynyddu mynediad i’r awyr agored

Ysgrifennwyd ar Ionawr 11, 2012

​Hoffai eich grŵp neu’ch cymdeithas fynd am dro iach neu ar daith feic? Eisiau mynd ar lan y môr, i warchodfa natur, neu i wylio adar? Beth am gael blas…

Busnes Lleol yn cynorthwyo i ddatblygu adnodd newydd ar gyfer dysgu yn yr awyr agored

Ysgrifennwyd ar Ionawr 10, 2012

​Mae’r Panel Ymgynghori ar Addysg Awyr Agored wedi datblygu Cardiau Dysgu Amgylcheddol sy’n rhoi syniadau i athrawon a hyfforddwyr ar sut i ddefnyddio’r awyr agored fel cyfrwng dysgu. Mae’r cardiau…

Case Study: Chelsy Towell

Ysgrifennwyd ar Ionawr 8, 2012

​Chelsey is from Bangor, Gwynedd, former pupil of Ysgol Tryfan and left school at 16 years of age and is a single mother. She is now 20 years of age…

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008