Lansio cronfa £1m ‘Lle i Chwaraeon’ i wella cyfleusterau chwaraeon Cymru

06/05/2019

Mae Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, heddiw (30 Ebrill 2019) wedi lansio cronfa newydd, ‘Lle i Chwaraeon’, gyda hyd at £1m ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru.

Bydd y gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy’n awyddus i wella, amddiffyn neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau chwaraeon cymunedol a gall gynnwys pethau fel llifoleuadau, arwynebau ami-chwaraeon, ehangu neu wella cyfleusterau sy’n bodoli eisoes ac yn y blaen. Mae manylion meini prawf y gronfa i’w gweld ar wefan Chwaraeon Cymru.

Rhaid gwneud ceisiadau ar-lein erbyn28 Mehefin 2019ac, yn bwysig, mae angen i’r prosiectau gael eu cwblhau erbyn diwedd Mawrth 2020

Ewch i’r wefan yma

.