Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Ynys Môn

23/01/2018

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yng Nghystadleuaeth Bowldro Ysgolion Môn, Wal Ddringo Indy, Llanfairpwll ar ddydd Mawrth 6 Chwefror 2018.

Bydd 20 o dimau’n cystadlu am eu lle yn Rownd Derfynol y Gystadleuaeth Bowldro ar gyfer Ysgolion Gogledd Cymru ar ddydd Mercher 28 Chwefror.

Rydym yn chwilio edrych am wirfoddolwyr i helpu ar ddydd Mawrth 6 Chwefror yn Wal Ddringo Indy rhwng 9.30am a 2pm. Gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda os gallwch helpu. Gwerthfawrogir eich cymorth yn fawr iawn.

A fyddwch cystal os gwelwch yn dda â rhannu’r e-bost hwn gydag unrhyw un a all fod â diddordeb mewn gwirfoddoli ar y diwrnod.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu gyda mi.

Cynhelir y Rownd Derfynol yn Wal Ddringo Indy, Llanfairpwll ar ddydd Mercher 28 Chwefror rhwng 10am a 12pm. Os ydych ar gael i helpu ar y dyddiad hwnnw hefyd, gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda.