CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL – Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

03/09/2020

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn bwriadu cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar yr 17eg o Fedi 2020 drwy Zoom.

Os yw eich clwb yn aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored, cadwch lygad allan am wahoddiad ffurfiol dros e-bost