Fforwm Clwb 2018 - Hydref 18fed

01/10/2018

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd aelodau o glybiau awyr agored lleol i’r fforwm ym Mhlas y Brenin.

Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i ddysgu mwy am ein gwefan a’r system mewngofnodi newydd, yn ogystal â’r gefnogaeth sydd ar gael gan y Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys cyllid, cyfleoedd hyfforddi a chefnogaeth mentora.

Bydd y noson yn rhoi’r cyfle i chi sgwrsio â chlybiau eraill o fewn eich ardal a byddem yn rhannu’r grwpiau i wahanol siroedd er mwyn i bawb gael gwybodaeth sy’n berthnasol iddynt hwy.

Yn olaf mi fydd gennym siaradwr gwadd a fydd yn sôn am ei anturiaethau yn Pacrafftio o amgylch yr Alban a Chymru