Adolygiad clwb: Croeso i Gerddwyr Trefriw

28/06/2018

Mae’r grŵp cymunedol lleol yma yn Nhrefriw yn cyfarfod yn rheolaidd ar gyfer nifer o deithiau cerdded wedi’u trefnu o fewn yr ardal.

Y grŵp cerdded yma yw prif drefnydd gŵyl flynyddol Gŵyl Gerdded Trefriw ac mi wnaethant dderbyn achrediad ‘Croeso i Gerddwyr’ nôl yn hydref 2014. Dyma ddyfarniad i drefi a phentrefi sydd “gyda rhywbeth arbennig i gynnig i gerddwyr”. Trefriw yw’r unig bentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri i gael statws o’r fath.

Mae’r grŵp yn chwarae rhan fawr yn yr ŵyl yma ac mae nifer o wirfoddolwyr y clwb yn cymryd rhan mewn gwahanol rolau ymarferol gan gynnwys arwain teithiau cerdded yn ogystal â gwaith gweinyddol fel marchnata, codi arian, cynnal a chadw’r wefan, delio ag yswiriant, creu asesiadau risg a llawer mwy.