Clwb Syrffio Cymunedol i Blant

10/08/2018

Sefydlwyd Clwb Syrffio Dyffryn Conwy o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y gymuned, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Sirol Conwy a Surf Snowdonia. Y nod oedd creu clwb o fewn y gymuned sy’n cynnig hyfforddiant syrffio am bris gostyngol i blant Gogledd Cymru, na fyddent efallai fel arall wedi cael y cyfle i brofi hyn.

Darllenwch fwy am stori yma