RAS A THAITH CANŴ CONWY ASCENT - 8fed o Fehefin 2019

31/05/2019

Mae Conwy Ascent yn ddigwyddiad canŵio. Bydd y ras yn dechrau o’r Beacons, Conwy ac yn mynd i Ddolgarrog ar y llanw.

Mae’r afon yn cynnig llawer o heriau wrth ddarllen dŵr a chyflyrau’r tywydd ac mae’n llawn bywyd gwyllt a golygfeydd hardd.

Mae’r digwyddiad yn cael ei redeg gan Dyffryn Conwy Paddlers ac mae’n cynnwys ras marathon a thaith, a gall padlwyr hwylio neu deithio mewn unrhyw ganŵ neu gaiac o’u dewis