COVID - 19 - Yma i helpu

08/04/2020

Mae’r rhain yn gyfnodau anodd ac rydym yn cynghori pob aelod i ddilyn polisïau diweddaraf y llywodraeth a’r cynghorau lleol ynghylch coronafirws (COVID-19). Yn ogystal â’ch cyfeirio at ffynonellau o arweiniad gan asiantaethau allweddol a chyrff llywodraethu, rydym ar hyn o bryd ynghanol creu tudalen adnoddau COVID-19 ar ein gwefan i gefnogi ein haelodau, partneriaid a’r darparwyr lleol, gyda gwasanaethau ac adnoddau ar-lein. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os yw’n cymryd ychydig yn hirach na’r arfer i ymateb i rai ymholiadau.

Rydym yn parhau i fod yn gwbl weithredol ac yn agored i fusnes. Mae’r holl staff yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth ac yn gweithio o’u cartrefi gan barhau i’ch cefnogi chi. Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’n e-byst arferol.

https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/about-us/our-team

Gadewch i ni barhau i sefyll gyda’n gilydd fel cymuned gefnogol o selogion a gweithwyr proffesiynol awyr agored.

Cadwch yn ddiogel

Tîm Y Bartneriaeth Awyr Agored