Cynllun Prentisiaeth Awyr Agored Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

12/02/2019

Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.

Gall y gweithgareddau yma gynnwys canwio, ceufadu, hwylio, cwch achub, arweinydd mynydd a chymorth cyntaf.

Mae’r cynllun dros gyfnod penodol o 12 mis gan gychwyn ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r cynllun wedi ei sefydlu ers nifer o flynyddoedd gyda nifer wedi sicrhau swyddi parhaol yn y gwersyll a chanolfannau eraill ar ôl cwblhau eu cyfnod dan hyfforddiant.

Telir lwfans misol o £591.50 ynghyd â rhaglen o hyfforddiant a darpariaeth llety yn rhad ac am ddim.

Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Cyfarwyddwr, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST

01678 541 000 neu huwantur@urdd.org

Dyddiad Cau: 5pm, Mawrth 15fed 2019.

Mwy o wybodaeth yma