Gŵyl Antur i Bawb yn torri’r Rhwystrau!

13/07/2018

Cymrodd dros 300 o blant, pobl ifanc a staff o 7 wahanol ysgol yng Ngogledd Cymru ran yn y digwyddiad. Bu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys beicio, dringo a rhwyfo.

Dywedodd Bethan Davies, un o gydlynwyr o’r Bartneriaeth Awyr Agored:

“Bwriad yr ŵyl oedd i roi’r cyfle i blant a phobl ifanc gael cymryd rhan mewn gweithgareddau na fuasent fel arfer yn cael y cyfle i wneud oherwydd gwahanol rwystrau. Cafodd pob gweithgaredd ei addasu i siwtio pob unigolyn gan sicrhau bod y nifer mwyaf posib o blant a phobl ifanc yn gallu cymryd rhan”

(Yn yr llun isod) “Lexie yn profi beic addasol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gydag ychydig o help gan ei thad, yng Ngŵyl Gweithgareddau Awyr Agored Anghenion Addysgol Arbennig Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn Ysgol y Gogarth yr wythnos ddiwethaf.”

Mae’r ŵyl yn rhan o raglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored a gwnaethpwyd hynny’n bosibl diolch i Gronfa’r Loteri Fawr a chefnogaeth gan Gynghorau Ynys Môn, Conwy a Gwynedd; Beicio Cymru a Swyddogion Rhanbarthol Chwaraeon Anabledd Cymru.

Mae hefyd angen diolch i Ysgol y Gogarth am gynnal yr ŵyl gan ein galluogi i ddarparu ystod eang o weithgareddau ar un safle. Bu tîm Hamdden Gwledig Conwy hefyd yn rhan allweddol o’r ŵyl trwy ofalu am y gweithgaredd beicio gyda’r beics addasol a fenthycwyd yn garedig gan Glwb Free Wheelers Conwy, sydd wedi’i leoli ym Mharc Eirias.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen Antur i Bawb a mentrau eraill y Bartneriaeth Awyr Agored, ewch i www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk.