Cyfleoedd Dringo a Sgïo cynhwysol i bobl ifanc anabl ar Ynys Môn

15/02/2018

Mae gwersi sgïo cynhwysol wrthi’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Sgïo Llandudno a sesiynau dringo cynhwysol ar wal ddringo’r Indy, Llanfairpwll. Ariennir y sesiynau yma gan Gronfa Grantiau Bach- Gweithgareddau i bobl anabl Ynys Môn.

Mae’r sesiynau sgïo anabl wedi bod yn rhedeg ar brynhawniau Gwener lle gwelir canolfan ddydd Cymell yn cymryd rhan yn y gweithgaredd, dros gyfnod o 10 wythnos. Mae 10 o oedolion gydag anableddau dysgu yn treulio’r prynhawn yn y ganolfan, gyda’u gweithiwr cefnogol, ac mae cynnydd da i’w weld gan y grŵp.

Mae grŵp ifanc o Ysgol y Bont hefyd wedi bod yn cael sesiynau dringo wythnosol ar Wal Ddringo’r Indy yn ddiweddar. Mae’r 12 disgybl yma am gynrychioli’r ysgol yng nghystadlaethau bowldro ysgolion Gogledd Cymru.

Os hoffech chi wybod mwy am y sesiynau cynhwysol, neu unrhyw weithgareddau awyr agored ar Ynys Môn, yna cysylltwch â Ceri Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon ar cerijones3@ynysmon.gov.uk