Swydd Wag: Swyddog Gwirfoddoli

19/03/2019

Cyflog: £24,000 - £26,000 (yn ddibynnol ar brofiad)

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn elusen gofrestredig sy’n ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw.

Mae’r Elusen yn awyddus i benodi Swyddog Gwirfoddoli, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, i reoli, gweinyddu a gweithredu Strategaeth Gwirfoddoli’r Bartneriaeth gan gynnwys y system rheoli gwirfoddolwyr ar-lein newydd a fydd yn galluogi gwirfoddolwyr ar draws Cymru i fanteisio ar y rhaglen addysg hyfforddwyr a hyfforddiant.

Dyddiad cau: Ebrill 11eg 2019

Dyddiad cyfweliad: Ebrill 17eg 2019

I lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad a’r ffurflen gais, ewch i’r dudalen Ymunwch a’r Tîm

Am fwy o wybodaeth neu i ymgeisio, gyrrwch lythyr cais a’ch CV i’r Prif Weithredwr tracey.evans@partneriaeth-awyr-agored.co.uk