Ymunwch â Thîm y Bartneriaeth Awyr Agored

17/09/2019

Teitl Swydd: Rheolwr Prosiect (Prydain gyfan)

Cyflog: £33,000 - £35,000 (Yn dibynnu ar brofiad)

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, cwmni elusennol a sefydlwyd yn 2005, yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus, effeithiol a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw.

Bu i’r Elusen lwyddo i ennill cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr i fynd ati i rannu ei ethos a’i lwyddiant mewn mannau eraill ym Mhrydain. Mae’r prosiect Agor y Drws i’r Awyr Agored yn brosiect 7 mlynedd o hyd ac mae’r elusen yn awyddus i recriwtio Rheolwr Prosiect proffesiynol a medrus iawn i gefnogi’r Prif Weithredwr yn y cyfnod cyffrous ac allweddol yma.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn meddu ar Gynllun yr Iaith Gymraeg wedi’i ardystio gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ac mae’n fudiad cwbl ddwyieithog. Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm staff yr elusen a byddan nhw’n gweithio ym mhrif swyddfa’r mudiad ym Mhlas y Brenin. Mae felly’n hanfodol bod deiliad y swydd yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Am gefndir a chyflwyniad i’r prosiect, disgrifiad swydd a manyleb person, cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Prif Weithredwr. I ymgeisio, gyrrwch lythyr cais a’ch CV i’r Prif Weithredwr, tracey.evans@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Dyddiad cau: Hanner dydd, Hydref 14eg 2019

Dyddiad Cyfweld: Hydref 23ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig, Gogledd Cymru.