AIL HYSBYSEB: Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored

19/01/2020

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llwyddo i ennill cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr er mwyn cynnal prosiect 7 mlynedd o hyd, Agor y Drws i’r Awyr Agored, i fynd ati i rannu ei ethos mewn mannau eraill ym Mhrydain. Fel rhan o’r prosiect mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i gyflogi Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored deinamig, proffesiynol a medrus iawn, ymhob un o’r ardaloedd yma:

• Dwyrain Ayrshire, Yr Alban

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Ymunwch â’r Tîm