Parhewch i siopa yn Co-op - Mae pob ceiniog yn helpu!

14/01/2018

Mae gennym newyddion cyffrous iawn ar eich cyfer! Mae rhaglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored wedi cofrestru fel un o achosion da y Co-op. Ein bwriad ydi sefydlu cyfleoedd awyr agored cynaliadwy i blant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd a gofalwyr.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Pob tro yr ydych yn siopa yn y Co-op, bydd cyfran o 1% o’r hyn yr ydych yn ei wario yn mynd tuag at brosiectau yn eich ardal chi.

Gallwch hefyd gofrestru eich cyfrif Co-op er mwyn i’r 1% llawn yma fynd yn syth i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Mae hyn yn hawdd i’w wneud, felly os ydych yn aelod yn barod, yr unig beth sydd raid i chi ei gael ydi eich cerdyn aelodaeth ac yna dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

https://www.coop.co.uk/membership
(wedi’i ddiweddaru 14/01/18)

Balans Diweddara’ £21.02