Clwb Padlo Lleol yn derbyn Hwb Ariannol!

15/02/2019

Derbyniodd Clwb Padlo Dysynni arian cymunedol yn ddiweddar gan Tesco, eu harchfarchnad leol.

Agorwyd y pleidleisiau yn yr archfarchnad yn Aberystwyth ym mis Tachwedd a bu’r siopwyr yn derbyn tocynnau i bleidleisio rhwng tri phrosiect o fewn eu cymuned drwy brosiect Bags of Help Tesco.

Mae prosiect Bags of Help Tesco eisoes wedi dosbarthu dros £63miliwn i 20,000 o wahanol brosiectau ar draws Prydain. Mae cwsmeriaid Tesco yn cael y cyfle i bleidleisio dros dri gwahanol grŵp pob tro maent yn siopa. Pob yn ail fis, wedi i’r pleidleisiau gael eu casglu, mae tri grŵp ym mhob ardal yn derbyn yr arian.

Daeth Clwb Padlo Dysynni ar frig y pleidleisiau yn ddiweddar gan dderbyn £4000, swm sylweddol sydd wedi cael ei werthfawrogi’n fawr gan y clwb.

Dywedodd Donna Maynard, un o aelodau’r clwb ‘Roeddem wedi gwirioni o gael y cyfle i fod ar y rhestr fer, ac mi rydym wrth ein boddau o fod wedi derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar offer y clwb.

Clwb Padlo Dysynni oedd un o’r clybiau cyntaf i gael ei sefydlu gan Y Bartneriaeth Awyr Agored nôl yn 2007 ac yn ddiweddar mae’r clwb wedi cael ail fywyd gan wirfoddolwyr newydd, brwdfrydig a phrofiadol iawn.