Plant ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn Diwrnod o Chwaraeon Padlo!

09/11/2019

Wythnos diwethaf yng ngogledd Cymru, cymrodd dros 250 o blant o 16 ysgol ran mewn diwrnod o chwaraeon padlo.

Yn ystod y diwrnod bu tri ardal gwahanol. Y cyntaf oedd yr ardal hamdden ble cawsant y cyfle i gael blas ar wahanol gychod, o gaiaciau môr a chanŵod agored i gychod sbrint. Yr ail ardal oedd yr ardal gystadleuol gyda treial amser a râs sbrint, a’r drydedd ardal oedd yr ardal clwb lle bu clwb lleol yn rhoi cyflwyniad am eu clwb a’u gweithgareddau.

Cynhaliwyd y diwrnod o chwaraeon padlo mewn tri lleoliad gwahanol- Llyn Padarn, Canolfan Awyr Agored Glan-llyn ac ym mhwll nofio’r Wyddgrug.

Cafodd y diwrnodau yma eu trefnu gan y Bartneriaeth Awyr Agored, Canŵ Cymru a swyddogion datblygu chwaraeon y siroedd.

Mae’n rhaid estyn diolch i nifer o glybiau canŵa a chanolfannau awyr agored am helpu i gynnal y digwyddiadau yma. Diolch yn arbennig i Glwb Canŵio Amlwch, Clwb Antur Dyffryn Peris, Canolfan Awyr Agored Glan-llyn a Barry Davies, swyddog morwrol a pharciau gwledig Cyngor Gwynedd.