Pecynnau aelodaeth newydd y Bartneriaeth Awyr Agored ar gyfer 2018

09/03/2018

Dros y blynyddoedd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynnig amrywiaeth o fuddion i aelodau’r clybiau, gan gynnwys mynediad at gyrsiau hyfforddiant a mentora am bris gostyngol, cyngor ar gyllid a chyngor cyffredinol ar strwythur y clwb.

Ar hyn o bryd, rydym ynghanol cyflwyno strwythur aelodaeth newydd a fydd yn rhoi’r cyfle i unigolion gael ymaelodi â’r elusen, tra bydd cyfle i’r cybiau ddewis o un o dri math o becyn aelodaeth gydag amrywiaeth o fuddion.

Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch ddweud eich dweud ynglŷn ag arferion da o fewn gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru, neu’n awyddus i godi proffil cyfleoedd awyr agored yn yr ardal, boed yn aelod unigol, aelod corfforedig neu’n rhan o grŵp gwirfoddol, cliciwch yma.

Cymrwch olwg ar ein pecynnau aelodaeth newydd yma.