Enwebwch eich Gwirfoddolwyr Gwych

29/05/2020

Oes gan eich clwb chi wirfoddolwr sydd wedi mynd tu hwnt yn ystod y cyfnod clo?

Rhywyn sydd efallai wedi eich diddanu yn ystod y cyfnod anodd yma? Neu rannu wybodaeth berthnasol am eich gweithgaredd chi?

Efallai yn rhannu syniadau am ffyrdd i gadw yn heini, neu fideos hwyliog i godi eich calon!

Efallai fod rhywyn yn eich clwb wedi bod yn brysur yn paratoi neu drwsio offer y clwb dros y cyfnod cloi?

Neu efallai fod rhywyn yn gwirfoddoli efo y GIG neu o fewn y gymuned?

Byddwn yn enwi Gwirfoddolwr y Dydd POB DIWRNOD wythnos nesa, ac yn egluro pam eu bod nhw mor wych!!

Os hoffech enwebu rhywyn, cysylltwch gyda ni!

Gyrrwch e-bost gan egluro yn fyr pam eich bod yn eu enwebu i Sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Byddwn yn gwobrwyo un gwirfoddolwr pob diwrnod, drwy’r wythnos ac yn gyrru diolch bach blasus iddynt!

Ewch amdani-dyma’ch cyfle i ddangos eich gwerthfawrogiad i’r bobol anhygoel yma!!