Hyfforddeion Awyr Agored Gogledd Cymru

24/06/2019

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer o bobl sy’n ymgeisio am swyddi hyfforddeion o fewn canolfannau a busnesau awyr agored yn yr ardal.

Bydd y cynllun yn cynnwys un diwrnod llawn y mis ac un sesiwn gyda’r nos y mis gyda’r bwriad o helpu unigolion wrth iddynt ymgeisio am swyddi, e.e. drwy ymweld â chanolfannau awyr agored a chynnig sesiynau ymarferol fel arfordiro.

Mi fyddem yn croesawu ceisiadau hyd at y 15fed o Orffennaf ar gyfer y flwyddyn 2019/20.

Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais, cysylltwch â Simon Jones ar 01690 720167 neu simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Ewch i’n tudalennau ‘Ein Prosiectau’ am wybodaeth

Diolch yn fawr iawn i Cronfa Iwan Huws ac Esme Kirby Snowdonia Foundation am ariannu’r prosiect yma