GWAHODDIAD I GYFLWYNO TENDR AM YMGYRCH FARCHNATA DROS 12 MIS I’R BARTNERIAETH AWYR AGORED

04/05/2020

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio am gynigion gan sefydliadau i gynnal ymgyrch dros 12 mis i godi proffil yr elusen yn dilyn argyfwng COVID-19 drwy gynyddu’r nifer o ymwelwyr i’n gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol a chynyddu’r ymgysylltiad cymdeithasol a chyfranogaeth mewn gweithgareddau awyr agored drwy’r elusen.

Dibenion

Pwrpas y brîff hwn yw chwilio am unigolyn neu sefydliad sydd â phrofiad i arwain ar ymgyrch farchnata’r BAA i:

Yn y lle cyntaf:

• Adlewyrchu effaith newidiol COVID-19 wrth iddo effeithio ar waith Y BAA yn y sector awyr agored gan gynnwys, ond nid yn unig, cyfleoedd, cymorth, cyngor a chefnogaeth.

Edrych y tu hwnt i’r angen uniongyrchol hwn:

• Datblygu a gweithredu ymgyrch gyfathrebu integredig i ganiatáu hyrwyddo gwaith Y BAA i’r cymunedau y mae’n ei gwasanaethu.

• Cynyddu’r nifer o ymwelwyr i’r wefan

• Dyblu’r nifer o ddilynwyr ar Facebook

• Dyblu’r nifer o ddilynwyr ar Twitter

• Cynyddu’r ymgysylltiad ar y cyfryngau cymdeithasol

• Darparu sylwadau’r wasg i gynulleidfaoedd lleol

• Adeiladu ar allu marchnata o fewn gweithlu’r BAA

• Hyrwyddo i gynulleidfa ehangach er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r awyr agored trwy waith Y BAA.

Sicrhau enw da’r BAA fel sefydliad arweiniol sy’n hybu iechyd corfforol a meddyliol.

Cewch lawrlwytho y ddogfen tendr yma

Gyrrwch eich cynigion os gwelwch yn dda i Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored erbyn y 29ain o FAI 2020