Y Bartneriaeth Awyr Agrored yn ennill gwobr IOL

07/12/2018

Diolch i bawb a bleidleisiodd amdanom yn ddiweddar ar gyfer y gwobrau IOL.

Roedd Paul Airey, ein Cadeirydd yn bresennol i dderbyn y wobr ar ran pawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys ein hymddiriedolwyr, ein staff a’r holl wirfoddolwyr.

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bawb a gafodd eu henwebu.