Ail sefydlu Clwb Rhwyfo Moelfre

05/02/2018

Yn ystod 2017 bu sawl cyn-aelod a nifer o rwyfwyr newydd yn brysur iawn yn ail sefydlu’r clwb yma ym Moelfre, Ynys Môn. Nid yw’r clwb wedi bod yn weithredol ers rhai blynyddoedd, ond gyda chefnogaeth y clwb Biwmares, fe gasglwyd yr hen offer at ei gilydd, sefydlwyd gwefan newydd, adeiladwyd doli newydd i’r cwch, a thrwy gymorth grant gan y gist gymunedol, fe brynwyd clawr newydd hefyd.

Mae’r clwb yn rhwyfo pob wythnos o Draeth Bychan, sydd rhwng Moelfre a Benllech. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer chwaraeon ar y dŵr, gan fod cysgod arbennig o dda yna o’r gwyntoedd de gorllewinol. Gyda’r orsaf bad achub, a’i amgueddfa yn y pentref, mae’r traddodiad morwrol yn un cryf. Gerllaw, ceir ynysoedd Moelfre a Dulas, sy’n llawn o fywyd gwyllt diddorol.

Cafwyd tripiau arfordirol o gwmpas yr ynys i gyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a’r bwriad blwyddyn yma yw canolbwyntio ar yr arfordir gorllewinol er mwyn cwblhau’r gylchdaith. Daw’r aelodau o bob math o gefndiroedd ond mae ‘na gysylltiad gan nifer ohonynt i’r ysbyty ym Mangor.

Mae croeso hefyd i aelodau newydd. Mae’n ffordd wych o gadw’n iach ac yn haenu, wrth gymdeithasu yn yr awyr agored. Cysylltwch â ni trwy’r wefan:

www.moelfrerowing.org.uk