Cronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon

25/11/2020

Mae pecyn cymorth Covid-19 newydd yn agor yr wythnos hon ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a llawrydd yn y sector chwaraeon y mae eu gwaith yn cyflwyno gweithgareddau yn uniongyrchol i gyfranogwyr, fel hyfforddwyr chwaraeon, hyfforddwyr personol, hyfforddwyr ffitrwydd a hyfforddwyr dawns.

Mae cyllid o £1,500 ar gael drwy’r ‘Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon’, a bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut maent wedi colli o leiaf y swm hwnnw mewn incwm ers i’r argyfwng ddechrau oherwydd bod contractau’n cael eu canslo neu gyfyngiadau’n atal eu gwaith.

Nid yw’r cyllid ar gael i weithwyr llawrydd eraill sy’n gweithio yn y diwydiant, fel awduron chwaraeon, sylwebyddion, ffotograffwyr, therapyddion chwaraeon a maethegwyr.

Mae’r ceisiadau’n agor ar wefan Chwaraeon Cymru am hanner dydd, dydd Iau 26 Tachwedd a byddant yn cau am 5pm ddydd Mercher 9 Rhagfyr

Mae gwerth tair miliwn o bunnoedd o gyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei roi tuag at y gronfa o’r Pecyn Adfer Chwaraeon a Hamdden cyffredinol gwerth £14m.

Y gronfa hon yw’r gyntaf o’i bath yn y DU ar gyfer gweithwyr llawrydd chwaraeon, ac mae’n arwydd clir arall o’r pwysigrwydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i chwaraeon a’u gallu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Rydym yn gwerthfawrogi na fydd £1,500 yn talu am yr holl golledion ariannol y mae llawer wedi’u dioddef, ond rydym yn gobeithio y bydd yr arian yma’n cyfrannu rhywfaint at helpu i sicrhau y gall yr unigolion yma aros yn y sector, gan barhau i ddefnyddio eu doniau i wella bywydau pobl eraill