Y Bartneriaeth Awyr agored yn ennill gwobr y categori Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru

04/12/2019


​Y Bartneriaeth Awyr Agored yn ennill gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg

yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru

Enillodd Y Bartneriaeth Awyr Agored o Gapel Curig wobr fawreddog nos Wener (15 Tachwedd) yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i wobrwyo rhagoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru.

Cyhoeddwyd Y Bartneriaeth Awyr Agored fel enillydd categori Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn y seremoni fawreddog yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, oherwydd eu hymdrechion arbennig i gynyddu a gwella darpariaeth eu gwasanaethau yn Gymraeg. Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi creu nifer o gyfleoedd yn yr ardal i hybu ac annog y defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn eu prosiectau.

Ar ôl ennill y wobr, a noddwyd gan ATEB Cymru, dywedodd Paul Airey, Cadeirydd y Bartneriaeth Awyr Agored, ‘Roedd hi’n wych cael ein rhestru fel enwebai ar gyfer gwobr Cynnwys y Gymuned ond roedd ennill y wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn fraint wirioneddol. Mae’n gyfle i mi fel cadeirydd, i ddweud diolch i bawb sydd wedi helpu’r Bartneriaeth Awyr Agored dros y pedair blynedd ar ddeg diwethaf. Diolch o galon i bob aelod o staff, pob gwirfoddolwr ac wrth gwrs i bob cyfranogwr.

Rwy’n wirioneddol falch ein bod wedi gallu cyflawni cymaint trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg. Gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored, bydd ‘yr hen iaith yn parhau’ i’r dyfodol, yn bendant.’.

Meddai Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a oedd yn trefnu Gwobrau Elusennol Cymru: ‘Mae’r holl enillwyr wedi gosod y safon am ragoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru heno: maen nhw’n sicr yn arweinwyr! Roedd y panel o feirniaid wedi’u syfrdanu gan yr ymroddiad gwirioneddol a’r angerdd a ddangoswyd wrth ddarparu gwasanaethau a oedd yn newid bywydau, a’r ffordd maent wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymaint o bobl. Dim ond rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, felly mae ennill y wobr yma’n wirioneddol arbennig. Dylen nhw fod yn falch iawn ohonyn nhw’u hunain.’

Dywedodd Tracey Evans, Prif Weithredwr yr elusen ‘Mi roedd hi’n fraint cael ein henwebu ar gyfer y gwobrau yma. Mae ymroddiad a brwdfrydedd ein hymddiriedolwyr, y tîm staff a’r holl wirfoddolwyr i ddarparu fwy o gyfleoedd i drigolion Gogledd Cymru gan annog y defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn ein prosiectau, wedi bod yn rhan allweddol o’n llwyddiant yn y blynyddoedd diwethaf.’

Caiff Gwobrau Elusennau Cymru eu beirniadu gan banel o arbenigwyr, gan gynnwys: Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Cadeirydd y panel); Mike Lewis, Sefydliad Banc Lloyds; Jonathan Levy, Class Networks; John Rose, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol; Joe Brown, designdough; Catrin Pascoe, Golygydd, Western Mail; Mrs Margaret Thorne CBE DL, Is-Lywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; Rachal Minchinton, Sefydliad Codi Arian Cymru; Tahirah Ali, #iWill Llysgennad Ieuenctid Cymru; Llinos Iorwerth, Ateb; Ashok Ahir, Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod Genedlaethol; David Notley, Impact Innovation; a Lisa Morgan, Partner, Hugh James.

Bydd y dyddiad cau i enwebu ar gyfer gwobrau blwyddyn nesaf yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.