Hyd at £2000 ar gael i clybiau!

04/02/2019

A wyddech chi fod gan y Postcode Lottery grantiau hyd at £2000 i’w dosbarthu i glybiau a mudiadau o fewn eich cymdeithas?

Mae’r rownd gyntaf bellach ar agor er mwyn i chi ddatgan eich diddordeb yn y grant.

Darganfyddwch fwy ar wefan y Postcode Lottery.

http://www.postcodetrust.org.uk/applying-for-a-grant/how-to-apply