Diweddariad gan y Bartneriaeth Awyr Agored

23/03/2020

Yn yr amser anarferol tu hwnt yma, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn dal i fod yn weithredol ac yn awyddus i gadw cyswllt gyda’n holl glybiau ac aelodau.

Mae mis Ebrill fel arfer yn golygu dechrau blwyddyn aelodaeth newydd, ond o ystyried y sefyllfa bresenol rydym wedi penderfyny na fyddwn yn cynnig aelodaeth ym mis Ebrill eleni.

Gyda holl weithgareddau a digwyddiadau wedi eu gohurio am amser amhenodol, a meddyliau pobl ar gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel, nid dyma’r amser i hyn.

Fodd bynnag, pan ddaw yr amser i ail-afael mewn gweithgareddau byddwn yn sicr yn cynnig hyn i glybiau eto.

Rydym mor falch i allu cefnogi gymaint o glybiau a gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith mor wych yn eu cymunedau, a tybiwn y bydd pwysigrwydd hyn yn cynyddu yn fawr yn dilyn y cyfnod anodd yma. Edrychwn ymlaen yn fawr i weithio gyda chi unwaith eto.

Yn y cyfamser, os allwn ni wneud unrhyw beth i’ch helpu chi neu eich clwb dros yr wythnosau a misoedd nesaf, hoffem yn fawr glywed ganddoch.