Gwirfoddolwr yn Beicio i Uchderau Newydd

05/02/2020

Yn ddiweddar, fe gwblhaodd Sarah Hattle, sef un o wirfoddolwyr lleol clwb Dreigiau Coed y Brenin, gwrs hyfforddiant Hyfforddi Lefel 2 Beicio Prydain drwy raglen Addysg Hyfforddwyr y Bartneriaeth Awyr Agored, ac o ganlyniad, mae wedi lansio sesiynau beicio i reidwyr ifanc er mwyn iddynt ddysgu’r sgiliau sylfaenol ac i fagu hyder ar gefn beic.

Sefydlodd Sarah y Dreigiau Bychain yn dilyn ei chwrs hyfforddiant ar ddechrau Medi ac mi roedd hi’n awyddus i wneud y defnydd gorau o’i sgiliau.

Dywedodd Sarah ‘Mi benderfynais mai’r ffordd orau i mi ddefnyddio’n sgiliau newydd o fewn y clwb oedd drwy lansio sesiynau’r “Dreigiau Bychain”. Y bwriad yw eu bod yn datblygu digon i allu ‘graddio’ i mewn i sesiynau’r prif glwb. Mi ddechreuais gyda’r gobaith o gael mwy o blant yn hyderus ar feic gan obeithio bydd rhai yn symud ymlaen i’r clwb i helpu gyda’n niferoedd a oedd yn lleihau ar y pryd. Erbyn Medi, ni fyswn fyth wedi rhagweld yr holl alw sydd yna am hyfforddi.

Mae Sarah yn mwynhau hyfforddi ac mae pedwar o’r Dreigiau Bychain wedi ‘graddio’ i’r prif sesiynau. Mae’r sesiynau wedi profi’n boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gyrraedd cynulleidfa fawr, gyda’r neges fwyaf am y ‘graddio’ yn cyrraedd 4157 o bobl.

Ychwanegodd Sarah ‘Dwi’n derbyn negeseuon gan bobl yng nghanolbarth Lloegr yn gofyn a oes rhywbeth tebyg ar gael yn eu hardal nhw!’

‘Drwy gydol 2019, roedd niferoedd yn y sesiynau hyfforddi yn lleihau. Bu’r sesiwn hyfforddi clwb cyntaf yn 2020 ychydig o wythnosau yn ôl ac roedd POB sesiwn yn llawn i’r pwynt ble roedd rhaid cyflwyno grŵp uwch. Yn y gorffennol roedd gennym ddau wahanol sesiwn yn unig – sesiwn i ddechreuwyr a sesiwn canolraddol’

‘Mi gawsom hyd i arweinydd ychwanegol er mwyn i ni allu dyblu’r niferoedd yn y sesiwn canolradd ond er hyn, mi fu’n dal rhaid i ni droi pobl i ffwrdd’

Mae’r sesiynau yn mynd yn boblogaidd iawn - llynedd, bu dau deulu yn Nhaith Deuluol y Flwyddyn Newydd, eleni roedd dros 70 o reidwyr ar y daith!

Eglurodd Sarah ‘ Ma’ gennai gymaint o syniada o’r cyfeiriad yr hoffwn fynd â’r clwb nesaf ac mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni. Hoffwn ddiolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored am y gefnogaeth a’r cwrs hyfforddi a hefyd am gyflwyno Rosie Davies i’r clwb. Mae hi wedi reidio efo ni ychydig o weithiau erbyn hyn ac mae hi’n wych.’

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Sarah? Ydych chi’n wirfoddolwr mewn clwb ac yn awyddus i weld pa addysg hyfforddiant all fod o fudd i’ch clwb?

Cysylltwch â Sian Williiams, ein Swyddog Gwirfoddoli ar sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk