Gwirfoddolwr y Mis: Ebrill 2018 - Pete Rainford

11/05/2018

Hoffwn enwebu Pete Rainford o Glwb Canŵio Amlwch am y wobr mis yma. Yn ddiweddar mi welodd ddau badlwr ger Amlwch ac roedd un wedi disgyn i’r môr a methu mynd yn ôl ar ei gaiac. Roedd Pete newydd ddod yn ôl o daith caiacio môr gyda’r clwb pan welodd hyn ac mi ddefnyddiodd ei radio VHF i ofyn am gymorth gan bysgotwr lleol efo’i gwch. Yn ffodus iawn mi gyrhaeddodd mewn pryd gan fod y caiaciwr yn dechrau dioddef o hypothermia. Mi dderbyniodd Pete wobr yn y gorffennol am yr holl waith y bu iddo wneud fel ein Swyddog Offer.