Gwirfoddolwr y Mis: Awst 2018: Phil Edwards., Amlwch Canoe CLub

10/09/2018

Y 2009 symudodd Phil a’i wraig Jane i Ynys Môn. Gan eu bod wrth eu boddau yn canŵio, fe wnaethant ymuno â Chlwb Canŵio Amlwch. Yn fuan wedyn, mi wnaethant gymryd mwy o gyfrifoldebau o fewn y clwb. Erbyn hyn Phil ydi’r cadeirydd ac mae’n gwneud nifer o wahanol dasgau gan gynnwys ysgrifennu newyddlenni misol, trefnu teithiau ac ysgrifennu ceisiadau grant. Mae Phil hefyd yn helpu gyda’r digwyddiad Sandman ac yn helpu mewn diwrnodau agored y Bartneriaeth Awyr Agored.

Hoffem ddiolch o waelod calon i Phil gan ei fod wedi helpu’r clwb i ennill gwobr Efydd ac erbyn hyn gwobr Arian Insport, ac rydym â’r gobaith i weithio tuag at y wobr Aur. Heb Phil, ni fyddai’r gwobrau yma wedi bod yn bosib.

Nid oes geiriau i ddisgrifio pa mor ddiolchgar ydw i i alw Phil, nid yn unig yn aelod clwb, ond hefyd yn ffrind. Mae wedi’n helpu i i dyfu a datblygu o fod yn ddechreuwr i fod yn badlwr da.

Rwyf yn siarad ar ran holl aelodau’r clwb - Diolch i ti Phil.