Gwirfoddolwr y Mis am fis Mai: Rhys Jones

17/05/2019

This award recognises the efforts of volunteers who have made a contribution to their club

Enw: Rhys Jones

Enw’r Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Rôl y gwirfoddolwr o fewn y clwb: Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth

Ymroddiad wythnosol y gwirfoddolwr (mewn oriau):: 4

Pa mor hir maent wedi bod yn aelod o’r clwb:: ers 2012

Unrhyw gymwysterau hyfforddi: Gwobr Hyfforddi Lefel 1 ac yn gweithio tuag at asesiad Y Wobr Arweinydd Chwaraeon Padlo, gan obeithio cwblhau’r asesiad erbyn diwedd Mai 2019.

Mae Rhys yn aelod gweithredol o’r Clwb a bu ei ferch Elliw yn rhan o dîm Caiac Sbrint Canŵ Cymru cyn iddi hi adael i’r Brifysgol yn 2018. Mae Rhys yn helpu hyfforddi eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd wedi helpu yng ngŵyl flynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored. Mae’n berson siriol iawn ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei ddull o hyfforddi. Yn wir, mae’n ased i Glwb Canŵio Amlwch.

Mae wedi bod yn aelod gweithredol ers 2012 ac ers hynny mae wedi ennill ei Wobr Hyfforddwr Lefel 1, ac ar fîn gwneud ei asesiad yn y Wobr Arweinydd Chwaraeon Padlo. Mae’n helpu’r clwb mewn nifer o sesiynau nosweithiol, sesiynau pwll ac mewn gwahanol ddigwyddiadau cymunedol.